Уманський центр зайнятості інформує ринок праці в січні-серпні 2017 року

Впродовж січня-серпня 2017 року послугами Уманського міського центру зайнятості скористалися 2907 безробітних громадян проти 3251 у відповідному періоді минулого року, що становить 89%. 361 особа з числа безробітних  користувались послугами Уманського міського центру зайнятості не за місцем проживання. Серед загальної чисельності безробітних – 63% складали жінки (1827),  45% (1312) – молодь до 35 років.

Перебували  на обліку протягом звітного періоду 92 безробітних осіб з числа вивільнених у зв’язку із змінами в організації виробництва або із скороченням штатів.

Станом на  01.09.2017 року на обліку в Уманському міському центрі зайнятості перебуває 1174 особи, які мають статус безробітного, проти 1116 у відповідному періоді минулого року, що становить 105%.  Із загальної чисельності зареєстрованих безробітних: 742 – жінки, 446 – молодь у віці до 35 років, 104 – особи, що проживають у сільській місцевості, 467 – особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню.

За освітньо-кваліфікаційним рівнем – 458 безробітних осіб мають повну вищу освіту, 261 – базову та неповну вищу освіту, 323 – професійно-технічну, 130 – повну загальну середню та 2 – базову загальну середню освіту.

Середня тривалість зареєстрованого безробіття станом на 01.09.2017 року становить 130 днів.

Щодо наявності вакансій та їх укомплектування

З початку року база даних Уманського міського центру зайнятості налічувала 2319 вакансій, 2315 з них – для укомплектування службою зайнятості, – від 441  роботодавця. Аналіз структури вакансій за рівнем оплати свідчить, що у 66% (1519) вакансій запропоновано мінімальний розмір заробітної плати, від мінімальної до середньо-обласної заробітної плати – у 32% (752), від середньої заробітної плати регіону  – у 2% (44) вакансіях, 90 вакансій з числа зареєстрованих,- із скороченим робочим режимом. Середній розмір оплати праці у розрахунку на вакансію становив 3454,10 грн., середня тривалість укомплектування вакансій – 4 дні. Рівень задоволення потреб роботодавців становить 96,4%, рівень укомплектування вакансій становить 89,7%.

Станом на 01.09.2017 р. в Уманському міському центрі зайнятості зареєстровано 189 актуальних вакансій, з них: з пропозицією мінімальної заробітної плати – 94, із заробітною платою на рівні від мінімальної до середньо-обласної – 90, від середньо-обласної заробітної плати – 5, 23 вакансії з числа зареєстрованих,- із скороченим робочим режимом.

За сприянням Уманського міського центру зайнятості з початку року укомплектовано 2076 вакансій, з них: працевлаштовані 768 осіб, що мали статус безробітного. Рівень працевлаштування становить 26% від чисельності осіб, які мали статус безробітного протягом звітного періоду.

Із загальної чисельності працевлаштованих безробітних громадян: жінок – 457, працевлаштування молоді до 35 років  – 336 осіб; 245 – особи, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 21 особа з інвалідністю.

Надання одноразової виплати допомоги по безробіттю для зайняття підприємницькою діяльністю

З початку року допомога по безробіттю одноразово для відкриття власної справи  не надавалась.

Відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» з початку року прийнято 18 рішень про виплату компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям за працевлаштованих на нові робочі місця безробітних (по 7 особам, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні, в тому числі за 2 працевлаштованих осіб з числа учасників АТО, та по 11, що працевлаштовані на ПОУ в пріоритетних видах економічної діяльності). Рішення, відповідно до ст. 241, щодо компенсації витрат роботодавцю на оплату праці за працевлаштованих осіб з числа ВПО протягом січня-серпня 2017 року не приймались.

Продовжується виплата компенсації ЄСВ станом на 01.09.2017 по 14 особам.

Касові видатки Фонду за даними напрямками з початку року становлять 252,8 тис. грн.

Щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру

Прийняли участь в роботах тимчасового характеру за договорами, укладеними з роботодавцями міста та Уманського району, 79 осіб. Оплата праці за даними договорами проводилась за кошти роботодавців. Прийняли участь в громадських роботах 49 безробітних осіб. Оплата праці проводилась за рахунок коштів Фонду та місцевого бюджету. За даним напрямом касові видатки Фонду склали 99,3 тис. грн.

Щодо працевлаштування інвалідів:

Протягом січня-серпня 2017 року мали статус безробітного 165 осіб з обмеженими фізичними можливостями, з них: 71 –  жінки, 26 – молодь, віком до 35 років; 146 осіб даної категорії отримували допомогу по безробіттю. Протягом звітного періоду працевлаштовані 21 особа  з інвалідністю (жінки – 12, 3 – молодь до 35 років). З початку року 2 особи даної категорії проходили професійне навчання за направленням центру зайнятості, 2 брала участь в громадських роботах. Припинено реєстрацію у звітному періоді з різних причин 64 особам, 4 втратили інвалідність Рівень працевлаштування осіб даної категорії становить 13%.

Станом на 01.09.2017 р. перебувають на обліку  в Уманському міському центрі зайнятості 77 безробітних осіб з інвалідністю (29 – жінки, 8 – молодь до 35 років), 67 з них отримують допомогу по безробіттю. З перебуваючих на обліку безробітних осіб з інвалідністю – 1 групи – 2 особи, 2 групи – 25,  3 групи – 50.

Щодо осіб, яким не виповнилось 18 років.

Протягом січня-серпня 2017 року неповнолітні особи не звертались до Уманського міського центру зайнятості з метою отримання соціальних послуг з працевлаштування.  Станом на 01.09.2017 року особи даної категорії на обліку в Уманському міському центрі зайнятості не перебувають.

Направлення на навчання від  центру зайнятості з початку року отримали 205 осіб. На початок року навчалося за направленням служби зайнятості 103. Всього проходили професійне навчання в  січні-серпні 2017 року 308 оіоб.  Рівень охоплення професійним навчанням становить 11% по відношенню до  осіб, що мали статус безробітного протягом звітного періоду.

Закінчили навчання протягом звітного періоду 256 осіб, які працевлаштовані за сприянням служби зайнятості, що становить 100%, 11 – припинили навчання з поважних причин. Продовжують навчатись станом на 01.09.2017 – 41 безробітна особа.

Касові видатки Фонду з початку року за даним напрямом склали 245,2 тис.грн.

З початку року охоплено профорієнтаційними послугами 5523 особи,   з  них, що мали  статус  безробітного, – 2847  осіб, в тому числі жінок з числа безробітних – 1791, 1269 – молодь у віці до 35 років, 1117 – особи, що мають додаткові гарантії у працевлаштуванні, 164 особи з інвалідністю, 74 – особи з числа учасників АТО, 23 – з числа внутрішньо переміщених осіб із зон проведення АТО та  2676 – інші категорій громадян, з них 532 – учні загальноосвітніх навчальних закладів, 448 – студенти ВНЗ.

Профорієнтаційна робота в центрі зайнятості проводиться з використанням групових та індивідуальних форм роботи. Протягом звітного періоду спеціалістами було надано 18873 таких послуг, з них: для безробітних – 13549.

Профінформаційних послуг з початку року було надано 12935, в тому числі для  безробітних – 7847.

Щоденно проводилися довідково-інформаційні семінари, семінари із загальних питань, з основ техніки пошуку роботи, для молоді, жінок та ін. Всього з початку року в центрі зайнятості проведено 783 заходи, в яких прийняли участь пошукачі роботи.

Профконсультаційних послуг з початку року  було надано 5857, в т.ч. для безробітного населення 5621.

З метою забезпечення роботодавців міста кваліфікованими кадрами Уманський міський центр зайнятості здійснює ряд заходів, в тому числі: проведення ярмарків вакансій із запрошенням попередньо відібраних претендентів на роботу. На ці заходи запрошуються особи, відібрані спеціалістами центру зайнятості з бази даних громадян, зареєстрова­них у центрі зайнятості. З початку року проведено в центрі зайнятості: 6 міні-ярмарок вакансій, 5 – ярмарки вакансій, 280 семінарів із загальних питань зайнятості населення та стану ринку праці, 282 семінари з техніки пошуку роботи: «Використання джерел інформації про вакансії", «Підготовка резюме», «Співбесіда з роботодавцем» тощо; з урахуванням особливостей та вимог конкретного підприємства, було здійснено профвідбір (на замовлення роботодавця) з використанням психодіагностичних методик  81 особі з числа безробітних.

З метою створення рівних можливостей для працевлаштування жінок і чоловіків в Уманському міському центрі зайнятості проводяться семінари – тренінги, постійно оновлюється інформація в інформаційних куточках з питань гендерної рівності, забезпечена робота постійно діючого гендерного центру. З початку 2017 року проведено 32 тренінги, в тому числі для молоді – 2, 11 семінарів «Особливості зайнятості молоді», 20 семінарів «Жінка на ринку праці» тощо.

Постійно проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед роботодавців та населення щодо переваг легальної зайнятості та оплати  праці

Щодо зняття з обліку з різних причин, крім працевлаштування за направленням служби зайнятості

З початку 2017 року припинено реєстрацію з інших причин крім працевлаштування  965 безробітним громадянам.

На кінець звітного періоду допомогу по безробіттю отримують 898 безробітних. Розмір допомоги залежить від страхового стажу, тривалості перебування у стані безробіття, а також розміру заробітної плати за останнім місцем роботи. Мінімальний розмір допомоги по безробіттю для застрахованих осіб з 01.04.2017 р. встановлено у розмірі 1280,00 грн., а для окремих категорій застрахованих осіб – 544,00 грн.

З початку року касові видатки Фонду на виплату допомоги по безробіттю склали – 11 млн. 205 тис. грн.

Протягом січня-серпня 2017 року на обліку в Уманському міському центрі зайнятості перебували 22 безробітні особи з числа вимушено переміщених з тимчасово окупованої території та зон проведення АТО; 15 з них мали право на отримання допомоги по безробіттю; проходили професійне навчання за направленням служби зайнятості – 3 особи, 3 брали участь в громадських роботах.

За сприянням служби зайнятості працевлаштувались протягом січня-серпня 2017 року 8 осіб даної категорії, в тому числі 1 особа після закінчення професійного навчання.

Станом на 01 вересня 2017 року зареєстровані в Уманському міському центрі зайнятості як безробітні 10 вимушено переміщених осіб із окупованих територій та жителів східних областей України, 7 осіб даної категорії отримують допомогу по безробіттю, 2 особи продовжують навчатися. Середній розмір допомоги по безробіттю по даним особам становить 1572,00 грн.

Протягом звітного періоду в Уманському міському центрі зайнятості перебували на обліку як безробітні 79 осіб з числа учасників АТО; з них 71 мали право на отримання допомоги по безробіттю; 6 проходили професійне навчання за направленням центру зайнятості, 1 – брала участь в роботах тимчасового характеру. Працевлаштовані з початку року 14 осіб з числа учасників АТО, в тому числі 6 після закінчення професійного навчання, 1 особа – за рахунок виплати компенсації єдиного соціального внеску роботодавцю.

Отримують послуги служби зайнятості, станом на 01.09.2017, 30 осіб зазначеної категорії, 29 з них отримують допомогу по безробіттю. Середній розмір допомоги по безробіттю по даним особам становить 4238,00 грн.

Із зазначеними категоріями клієнтів проводиться відповідна робота по наданню соціальних послуг з працевлаштування.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *