Відповідальність за порушення законодавства щодо соціального захисту працюючих зі шкідливими та важкими умовами праці

Відповідно до Положення про Державну службу України з питань праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 11.02.2015 № 96, Державна служба України з питань праці (далі – Держпраці), зокрема:

– здійснює контроль за правильністю застосування роботодавцями списків на пільгове пенсійне забезпечення, готує пропозиції щодо вдосконалення таких списків;

– здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці;

– організовує проведення державної експертизи умов праці із залученням Держсанепідслужби.

Держпраці здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені Постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 100 у встановленому порядку територіальні органи.

Згідно з чинним законодавством працівники, зайняті на роботах з несприятливими умовами праці, користуються пільгами і компенсаціями, а саме: пенсію за віком на пільгових умовах, доплати, скорочення тривалості робочого тижня, щорічну додаткову оплачувану відпустку, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, безоплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або іншими рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою.

Право на пенсію за віком на пільгових умовах, щорічну додаткову оплачувану відпустку за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, скорочену тривалість робочого тижня, визначається тільки на основі результатів атестації робочих місць за умовами праці, порядок проведення якої затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 1992 року № 442 "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці".

Основна мета атестації полягає не лише у встановленні пільг й компенсацій, а насамперед, у регулюванні відносин між власником і працівниками у галузі реалізації прав на здорові й безпечні умови праці, у визначенні невідкладних заходів щодо покращання умов і безпеки праці, які не потребують для їх впровадження залучення сторонніх організацій і фахівців.

Атестація проводиться атестаційною комісією, склад і повноваження якої визначається наказом по підприємству в строки, передбачені колективним договором, але не рідше одного разу на 5 років.

Позачергово атестація проводиться у разі докорінної зміни умов і характеру праці на робочому місці.

Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації покладається на керівника підприємства, організації.

Відповідно до статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення а також порушення терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами – підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи – підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України "Про звернення громадян", або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *