Легалізація зайнятості: проблеми та шляхи вирішення

Під головуванням заступника міського голови Бабич Вікторії Вікторівни 5 квітня 2016 року в приміщенні Уманського міського Центру зайнятості відбулось засідання "круглого" столу на тему: "Легалізація зайнятості: проблеми та шляхи вирішення". Основна мета проведення засідання – розроблення механізму щодо збільшення надходжень до міського бюджету та вжиття заходів з легалізації трудових відносин.

На початку засідання начальник управління праці та соціального захисту населення Кучер Галина Михайлівна ознайомила із напрямками реалізації Стратегії подолання бідності, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2016 в частині розширення доступу до продуктивної зайнятості, сприяння зростанню доходів населення від зайнятості та виплат у системі державного соціального страхування для забезпечення умов гідної праці.

Галина Михайлівна наголосила також на тому, що легалізація заробітної плати – загальна проблема всіх державних органів, тому вирішувати її слід спільними зусиллями.

З метою легалізації трудових відносин, працевлаштування соціально-незахищених громадян держава стимулює роботодавців та суб’єктів малого підприємництва до створення нових робочих місць з високою оплатою праці. Про це присутніх проінформувала заступник начальника відділу взаємодії з роботодавцями Уманського міського центру зайнятості Біленька Ольга Миколаївна.

Одним із напрямків такого стимулювання є щомісячна компенсація фактичних витрат на сплату єдиного соціального внеску за працевлаштування безробітних. Право на таку компенсацію мають роботодавці, які за направленнями служби зайнятості працевлаштовують безробітних на новостворені робочі місця строком не менше, ніж на 2 роки.

Ольга Миколаївна повідомила й про основні вимоги до роботодавців для отримання компенсацій: робоче місце повинно бути новим, тобто створеним у результаті діяльності суб’єкта господарювання, збільшення штатної чисельності працівників за умови відсутності скорочення або модернізації чи зміни технології виробництва, що потребують нових знань, навичок і вмінь працівника; роботодавець не повинен мати заборгованості зі сплати єдиного внеску та страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; він також не має бути банкрутом і проти нього не може бути порушена справа про банкрутство.

В минулому році Уманський міський центр зайнятості прийняв 37 рішень про виплату компенсації єдиного соціального внеску роботодавцям за працевлаштування безробітних на нові робочі місця. Касові видатки за даним напрямком склали 222,6 тис.грн.

У засіданні взяв також участь начальник відділу планування доходів та фінансування установ виробничої сфери фінансового управління Уманської міської ради Опенько Володимир Андрійович, який надав інформацію щодо наповнення міського бюджету.

Основними бюджетоутворюючими джерелами міського бюджету є: податок та збір на доходи фізичних осіб, за 3 місяці 2016 року даного податку надійшло 18,6 млн. грн., питома вага в власних надходженнях загального фонду 42,7%. План надходжень з податку та збору на доходи фізичних осіб перевиконано на 4,3 млн. грн., або на 29,7% Ріст надходжень, в порівнянні з відповідним періодом минулого року, становить 6,8 млн. грн., темп росту – 157,3%.

Володимир Андрійович зауважив, що незважаючи на значне зростання надходжень податку, все ще залишаються резерви додаткових надходжень з податку на доходи фізичних осіб. Тому актуальним залишається питання легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення, так як на сьогоднішній день залишається дефіцит коштів освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету та невизначеністю щодо джерел фінансування професійних ліцеїв, для покриття якого необхідно близько 20,0 млн. грн. Також за рахунок додаткових надходжень можна буде збільшити суму видатків, які спрямовуються на розвиток інфраструктури і покращити туристичну та інвестиційну привабливість міста. Наповнення міського бюджету є дуже важливим для громади міста. Сплачуючи податки, ми вкладаємо кошти в розвиток міста та будуємо наше майбутнє.

Не залишилась поза увагою проблема виплати заробітної плати "в конвертах", на якій зупинився заступник начальника Уманської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Черкаській області Якубенко Владислав Григорович. Зокрема, він зазначив, що за результатами проведеного Уманською ОДПІ аналізу даних звітності за IV квартал минулого року встановлено, що 37 підприємств та 50 фізичних осіб-підприємців міста виплачують заробітну плату найманим працівникам нижче мінімального рівня. При цьому, втрати ПДФО від недосягнення виплати заробітної плати до мінімального рівня складають 40,6 тис.грн. (за рік 162,4 тис.грн).

По всіх підприємствах та ФОП втрати ПДФО від недосягнення виплати заробітної плати до середнього по м. Умань (3043 грн.) становлять за рік 8515,2 тис.грн., до середнього рівня по Черкаській обл. (3360 грн.) – 11014,8 тис.грн.

Сьогодні дуже важливо, щоб громадяни осмислили те, що отримуючи зарплату "у конвертах", вони самі себе позбавляють соціального захисту в майбутньому, так як пенсію вони отримають лише з офіційно нарахованих сум заробітку.

Про це також говорила і перший заступник начальника об’єднаного управління Пенсійного фонду України в Черкаській області Лук’янова Оксана Валентинівна. Боляче усвідомлювати те, що погоджуючись сьогодні на політику роботодавця щодо отримання заробітної плати "в конвертах", без сплати страхових внесків до Пенсійного фонду, кожен працюючий ставить під загрозу свою майбутню пенсію, а загалом і майбутнє. Зараз для нарахування пенсії важливий саме страховий стаж.

За період після 01.01.2004 року підтвердженням страхового стажу є дані персоніфікованого обліку. Відповідно, стаж буде зараховано за однієї умови – сплати внесків, а не відображення записів у трудовій книжці працівника.

Нелегальний заробіток не хвилює пересічного громадянина на початку свого трудового шляху. Лише з наближенням пенсійного віку багато хто дізнається, що розмір пенсії буде набагато меншим, ніж розраховували або взагалі втрачено право на призначення пенсії, тоді і виникають думки про легальний розмір заробітної плати.

Головний державний інспектор з питань праці Управління Держпраці у Черкаській області Підгорний Олександр Васильович звернув увагу на фінансові санкції за порушення трудового законодавства, а саме на те, що з 10 лютого 2016 року набрала чинності постанова Кабінету Мiнiстрiв України від 03.02.2016 р. № 55, якою внесено зміни до постанови вiд 17.07.2013 р. № 509 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про зайнятість населення».

Цією постановою затверджено Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення відповідно до ч. 4 ст. 265 КЗпП та ч. 9 ст. 53 Закону України «Про зайнятiсть населення».

За статтею 265 Кодексу законів про працю посадовi особи органiв державної влади та органiв мiсцевого самоврядування, пiдприємств, установ та органiзацiй, виннi в порушеннi законодавства про працю, несуть вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

Юридичнi та фiзичнi особи – пiдприємцi, якi використовують найману працю, несуть вiдповiдальнiсть у виглядi штрафу в такому разi:

– фактичного допуску працiвника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працiвника на неповний робочий час у разi фактичного виконання роботи впродовж повного робочого часу, установленого на пiдприємствi, та виплати заробiтної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне страхування та податкiв – у 30-кратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення (з 1 сiчня 2016 р. – 41340 грн, з 1 травня 2016 р. – 43500 грн);

– порушення встановлених строкiв виплати заробiтної плати, iнших виплат, передбачених законодавством про працю, бiльш як за один мiсяць, виплата їх не в повному обсязi – у трикратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (з 1 сiчня 2016 p. – 4134 грн, з 1 травня 2016 р. – 4350 грн);

– недотримання мiнiмальних державних гарантiй з оплати працi – у 10-кратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєне порушення (з 1 сiчня 2016 р. – 13780 грн, з 1 травня 2016 р. – 14500 грн);

– недотримання встановлених законом гарантiй та пiльг працiвникам, якi залучаються до виконання обов'язкiв, передбачених законами України «Про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу», «Про альтернативну (невiйськову) службу», «Про мобiлiзацiйну пiдготовку та мобiлiзацiю» – у 10-кратному розмiрi мiнiмальної заробiтної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працiвника, щодо якого скоєно порушення (з 1 сiчня 2016 р. – 13780 грн, з 1 травня 2016 р. – 14500 грн);

– порушення iнших вимог трудового законодавства, крiм передбачених абзацами другим – п'ятим ч. 2 цiєї статтi, – в розмiрi мінімальної заробітної плати (з 1 сiчня 2016 р. – 1378 грн, з 1 травня 2016 p. – 1450 грн).

Відтепер, якщо інспектор Держпраці під час перевірки підприємства виявить такі порушення, він складає відповідний акт, на підставі якого ухвалюється рішення про накладення штрафу. Тобто Управління Держпраці має дієвий механізм захисту прав як працівників, так і шукачів роботи.

За результатами засідання намічено основні напрямки роботи робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення:

  • проведення широкої масово-роз’яснювальної роботи серед населення щодо необхідності  оформлення трудових відносин з роботодавцем згідно вимог законодавства;
  • проведення роботи з роботодавцями щодо підвищення ними розміру заробітної плати працівникам;
  • проведення рейдів-обстежень робочою групою з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.

 

[nggallery id=240] 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *