Нормативні документи

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ Кодекс законів про працю України Зміни 2014-2015 роки

Закон України "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи"

З 1 жовтня 2011 року набрав чинності Закон України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 08.07.2011 №3668-VI.

Законом визначаються параметри функціонування ІІ рівня пенсійної системи – обов’язкової накопичувальної системи пенсійного страхування:

– накопичувальна система загальнообов’язкового державного пенсійного страхування буде запроваджена з року, в якому буде забезпечено бездефіцитність бюджету Пенсійного фонду України;

– учасниками цієї системи будуть особи, яким на дату запровадження системи виповнилося не більше 35 років;

– страховий внесок на дату впровадження системи передбачається встановити у розмірі 2 відсотки із подальшим його щорічним підвищенням на один відсоток до досягнення  7 відсотків;

– адміністрування страхових внесків накопичувальної системи здійснюватиметься через Пенсійний фонд України. Через 2 роки після запровадження сплати страхових внесків до накопичувальної системи її учасники матимуть можливість направити свої пенсійні кошти до обраного недержавного пенсійного фонду.

Законом також вносяться зміни у 22 законодавчі акти, що регулюють призначення трудових і спеціальних пенсій. При цьому, всі пенсії, призначені до набрання чинності цим Законом, продовжують виплачуватися у встановлених розмірах, без будь-яких обмежень, в тому числі і працюючим пенсіонерам.

Прийнятий Закон передбачає:

– встановлення максимального розміру пенсії на рівні 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних громадян (з  1 жовтня 2011 року – 7840 грн.). Обмеження пенсії максимальним розміром не поширюватиметься на раніше призначені пенсії;

– поступове, протягом 10 років, підвищення пенсійного віку для жінок до 60 років:

Пенсійний вік для жінок

Дата народження

Дата дії пенсійного віку

55 років

до 30.09.1956

до 30.09.2011

55 років 6 місяців

з 01.10.1956 по 31.03.1957

01.04.2012 – 30.09.2012

56 років

з 01.04.1957.по 30.09.1957

01.04.2013 – 30.09.2013

56 років 6 місяців

з 01.10.1957 по 31.03.1958

01.04.2014 – 30.09.2014

57 років

з 01.04.1958 по 30.09.1958

01.04.2015 – 30.09.2015

57 років 6 місяців

з 01.10.1958 по 31.03.1959

01.04.2016 – 30.09.2016

58 років

з 01.04.1959 по 30.09.1959

01.04.2017 – 30.09.2017

58 років 6 місяців

з 01.10.1959 по 31.03.1960

01.04.2018 – 30.09.2018

59 років

з 01.04.1960 по 30.09.1960

01.04.2019 – 30.09.2019

59 років 6 місяців

з 01.10.1960 по 31.03.1961

01.04.2020 – 30.09.2020

60 років

з 01.04.1961 по 31.12.1961

01.04.2021 – 31.12.2021

 

Жінкам, які народилися у період по 31 грудня 1961 року, після виходу на пенсію встановлюється підвищення розміру пенсії, обчисленого відповідно до статті 27 Закону №1058-ІУ, в розмірі 2,5 відсотка за кожні шість місяців більш пізнього виходу на пенсію, починаючи з 55 років до досягнення ними 60-річного віку.

З 01.01.2022 пенсійний вік для жінок становитиме 60 років.

Пенсійний вік для осіб, які працювали з шкідливими умовами праці, для жінок, що виховали 5 і більше дітей або дітей-інвалідів, учасників бойових дій, ліліпутів і карликів, а також інвалідів по зору І групи не підвищується.

– пенсія особам, звільненим у зв’язку зі скороченням штатів або за станом здоров’я, призначатиметься за півтора року до досягнення пенсійного віку при наявності страхового стажу 30 років у жінок та 35 років у чоловіків;

– особам, які звільнені за скороченням штатів або за станом здоров’я та яким призначена пенсія за віком за 1,5 року до досягнення ними пенсійного віку, виплата призначеної пенсії у разі їх працевлаштування припиняється;

– для працівників бюджетної сфери (освіти, культури, охорони здоров’я та соціального забезпечення) при виході на пенсію встановлено одноразову допомогу у розмірі 10 призначених пенсій за наступних умов:

особи на день досягнення пенсійного віку працювали в закладах та установах державної або комунальної форми власності на посадах, робота на яких дає право на призначення пенсії за вислугу років;

мають страховий стаж для чоловіків 35, для жінок – 30 років на таких посадах;

до досягнення пенсійного віку не отримували будь-яку пенсію;

– змінено максимальну величину бази нарахування єдиного внеску з 15 до 17 мінімальних заробітних плат (з 1 жовтня – 16 745 грн.).

 

Зміни в порядку призначення та перерахунку трудових пенсій:

– підвищення мінімального страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, з 5 до 15 років;

– збільшення страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі (на рівні прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб) та для підвищення пенсії за понаднормовий стаж, для новопризначених пенсій: для жінок – з 20 до 30 років та для чоловіків – з 25 до 35 років;

– зменшення необхідного страхового стажу для призначення пенсії по інвалідності та диференційоване підвищення необхідного стажу до 10 (15) років залежно від групи інвалідності та віку інваліда;

– для призначення пенсії враховується середня заробітна плата по Україні за три календарні роки, що передують року звернення за призначенням пенсії, а для перерахунку пенсії – середня заробітна плата, з якої призначено (перераховано) пенсію. При цьому, норма щодо врахування при призначенні пенсії середньої заробітної плати за три попередні роки діятиме з 01.01.2012;

– із заробітку для обчислення пенсії надано можливість виключати періоди отримання допомоги по безробіттю, навчання, догляду за дитиною до 3-х років, за інвалідом І групи, престарілим або дитиною-інвалідом, періоди строкової військової служби;

– пенсія призначається із заробітної плати особи лише за даними персоніфікованого обліку (з 01.07.2000). За бажанням особи,  тимчасово, в період до 1 січня 2016 року, також враховується заробітна плата за 60 місяців до запровадження персоніфікованого обліку – до 1 липня 2000 року, за умови, що зарплата підтверджується первинними документами. За період отримання допомоги по безробіттю враховується мінімальна зарплата;

– працюючим пенсіонерам перерахунки пенсії у зв’язку з підвищенням розміру прожиткового мінімуму будуть здійснюватися тільки після звільнення з роботи;

         – пенсії за вислугу років будуть перераховуватися із урахуванням відпрацьованого страхового стажу після досягнення пенсійного віку;

– спрощено механізм збільшення розміру пенсії за вибором особи при відстроченні терміну виходу на пенсію: при відстроченні до 5 років пенсії підвищуються на 0,5% за кожен місяць роботи після досягнення пенсійного віку, понад 5 років – на 0,75%. При цьому, при досягненні пенсійного віку від особи не вимагається звернення до пенсійних органів про відстрочення призначення пенсії;

– тимчасово, до 2015 рокунадано можливість добровільного виходу на пенсію непрацюючим жінкам при досягненні 55 років за таких умов:

  • наявність страхового стажу не менше 30 років;
  • звільнення з роботи (при подальшому працевлаштуванні на час роботи виплату пенсії припиняти);
  • зниження розміру пенсії на 0,5 % за кожний місяць більш раннього виходу на пенсію;
  • можливість відновлення повного розміру пенсії після досягнення пенсійного віку працюючим при відмові від отримання пенсії на відповідний період.

 

Зміни в порядку обчислення "спеціальних" пенсій:

– зменшення розміру пенсії з 90 до 80 відсотків заробітної плати для "спеціальних" пенсій (держслужбовці, науковці, депутати, судді, прокурори, журналісти, митники, дипломати, помічники народних депутатів, працівники Кабінету Міністрів, Нацбанку, органів місцевого самоврядування та судової експертизи);

– обмеження заробітку для призначення пенсії народним депутатам, суддям, прокурорам, військовослужбовцям сумою заробітної плати, на яку нараховується єдиний соціальний внесок, як для інших категорій пенсіонерів;

– призначення дострокових пенсій народним депутатам, у разі закінчення їх депутатських повноважень, не за два роки до досягнення пенсійного віку, а за півтора, як термін, який застосовується для інших категорій пенсіонерів;

– підвищення пенсійного віку для чоловіків, що працюють на державній службі, – до 62 років, починаючи з 2013 року, поступово, по півроку за рік:

Пенсійний вік для чоловіків – НДУ, держслужбовців, ОМС, науковців, суддів

      Дата народження     

   Дата дії пенсійного віку

60 років

до 31.12.1952

до 31.12.2012

60 років 6 місяців

з 01.01.1953 по 31.12.1953

01.07.2013 – 30.06.2014

61 рік

з 01.01.1954.по 31.12.1954

01.01.2015 – 31.12.2015

61 рік 6 місяців

з 01.01.1955 по 31.12.1955

01.07.2016 – 30.06.2017

62 роки

після  01.01.1956

після  01.01.2018

 

– підвищення граничного віку перебування на державній та дипломатичній службі або на службі в органах місцевого самоврядування до 60 років для жінок та 62 років для чоловіків та ліквідація інституту продовження перебування на службі. Чоловіки, перебування на службі яким продовжено до набрання чинності Законом більше ніж до 62 років, залишаться на службі до закінчення такого продовження;

– збільшення страхового стажу, необхідного для призначення спеціальних пенсій: жінкам – з 20 до 30 років, чоловікам – з 25 до 35 років;

– поетапне, протягом 10 років, збільшення необхідної вислуги з 20 до 25 років, у тому числі з 10 до 15 років – на посадах прокурорів і слідчих прокуратури, для призначення їм пенсії за вислугу років;

– для обчислення заробітку при призначенні пенсії прокурорам враховуються надбавки та інші виплати за 60 місяців (виключено можливість врахування за 24 місяці);

– пенсіонери, які отримують „спеціальні” пенсії, у період роботи на посадах, які дають право на призначення пенсій за спеціальними законами, отримуватимуть пенсію на загальних підставах. Цей порядок виплати не поширюється на пенсіонерів, яким призначена пенсія та які влаштувалися на роботу до 1 жовтня 2011 року.

 

Щодо військових пенсій:

– запроваджено календарне обчислення вислуги років для визначення права на пенсію військовим. Пільгове обчислення залишається для визначення розміру пенсії;

– поступове, протягом 10 років, збільшення необхідної вислуги років для призначення пенсії з 20 до 25 років:

Дата звільнення зі служби

Необхідна вислуга років для призначення пенсії за вислугу років

по 30.09.2011

20 років і більше

з 01.10.2011 по 30.09.2012

20 календарних років та 6 місяців і більше

з 01.10.2012 по 30.09.2013

21 календарний рік і більше

з 01.10.2013 по 30.09.2014

21 календарний рік та 6 місяців і більше

з 01.10.2014 по 30.09.2015

22 календарних роки і більше

з 01.10.2015 по 30.09.2016

22 календарних роки та 6 місяців і більше

з 01.10.2016 по 30.09.2017

23 календарних роки і більше

з 01.10.2017 по 30.09.2018

23 календарних роки та 6 місяців і більше

з 01.10.2018 по 30.09.2019

24 календарних роки і більше

з 01.10.2019 по 30.09.2020

24 календарних роки та 6 місяців і більше

з 01.10.2020

25 календарних років і більше

 

– збережено порядок пільгового обчислення вислуги років та граничної вислуги для визначення права на пенсію в межах 20 років для льотчиків та підводників;

– зменшення розміру пенсії з 90 до 80 відсотків грошового забезпечення;

– при звільненні військовослужбовця зі служби за станом здоров’я виплату одноразової допомоги (у розмірі 50 відсотків грошового забезпечення за кожен рік служби) проводити незалежно від тривалості служби, а іншим – при наявності 10 років календарної вислуги.