Уманський міський центр зайнятості дає відповіді на поширені запитання

Хто подає форму звітності 1-ПА, в які терміни?

Відповідь:
За цією формою звітують:

– юридичні особи та ФОП, які: надають послуги з посередництва у працевлаштуванні в Україні; здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні в інших роботодавців; надають послуги з посередництва у працевлаштуванні за кордоном.

Подають форму щоквартально міським, районним і міськрайонним центрам зайнятості не пізніше 15 числа місяця після звітного кварталу. Якщо останній день строку подачі припадає на неробочий день, днем закінчення строку подання звіту є перший після нього робочий день.

Форму № 1-ПА можна подати в електронному (з накладенням ЕЦП) чи паперовому вигляді (із засвідченням підписом керівника або уповноваженої ним особи). У разі наявності філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, форму № 1-ПА необхідно подати за результатами діяльності всіх своїх підрозділів.

Порядок подання форми звітності та форма звітності
№ 1-ПА (квартальна) «Інформація про кількість працевлаштованих громадян суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні», – за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0717-19#n26

Чи може особа, яка має право на зайняття адвокатською практикою (має посвідчення адвоката), отримати статус безробітного?

Відповідь:

Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні регулюються Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон № 5076), статтею 1 якого визначено, що адвокат – це фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом.

Згідно статті 13 Закону № 5076 адвокат, який здійснює адвокатську діяльність індивідуально, є самозайнятою особою.

Звертаємо увагу, що згідно статті 17 Закону № 5076, з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, зокрема про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності, передбачено ведення Єдиного реєстру адвокатів України (далі – Реєстр). Інформація, внесена до Реєстру, є відкритою на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

У Реєстрі міститься інформація про найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку та інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю.

Тобто, згідно даних Реєстру, можливо зробити висновок про обраний адвокатом вид адвокатської діяльності, а також її стан (зупинення/припинення) на дату звернення особи в службу зайнятості.

Отже, адвокат є особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, належить до зайнятого населення та не може бути визнаним безробітним. Натомість, протягом строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвокат не має права її здійснювати, а тому може бути зареєстрований як безробітний в державній службі зайнятості за умови відсутності на ринку праці підходящої роботи.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *