До уваги учасників бойових дій АТО та учасників Революції Гідності!

Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради здійснює заходи щодо направлення на психологічну реабілітацію учасників бойових дій (АТО) та учасників Революції Гідності за рахунок коштів державного бюджету.

Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 1057 від 27 грудня 2017 року.

Згідно з вимогами до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації, які затверджені наказом Міністерства соціальної політики України від 27.04.2018 № 458 послуги із психологічної реабілітації учасникам антитерористичної операції та учасникам Революції Гідності надає установа, організація, заклад незалежно від форми власності, фізична особа – підприємець, одним з основних видів економічної діяльності яких є діяльність психоаналітиків, психологів і психотерапевтів.

До суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації включено ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт» та ПрАТ «Санаторій «Мошногір’я».

Інформація про суб’єкти надання послуг із психологічної реабілітації

ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт» та ПрАТ «Санаторій «Мошногір’я» є безпосередніми надавачами послуг із психологічної реабілітації постраждалих учасників антитерористичної операції та/або учасників Революції Гідності. Одним із основних видів економічної діяльності санаторіїв є діяльність психоаналітиків, психологів і психотерапевтів, що по класифікатору видів економічної діяльності відноситься до іншої діяльності у сфері охорони здоров’я – ( за КВЕД – 2010 код 86.90)

ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт» та ПрАТ «Санаторій «Мошногір’я» провадять свою діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших законів України та Статуту санаторію.

Рівень кваліфікації фахівців відповідає вимогам пункту 5 Порядку застосування методів психологічного і психотерапевтичного впливу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 15 квітня 2008 року № 199, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 03 липня 2008 року за № 577/15268.

Стаж практичної роботи психологів з клієнтами не менше ніж 2 роки із проведенням супервізії особами з відповідною кваліфікацією, та досвідом надання послуг психологічної реабілітації, в тому числі, учасникам АТО.

Санаторії мають багаторічний досвід надання лікувальних послуг за різними напрямками санаторно-курортного лікування, штат закладів це також кваліфікований медичний персонал із досвідом оздоровлення різних категорій населення, в тому числі і учасників бойових дій АТО.

В разі потреби, до надання послуг із психологічної реабілітації, залучаються інші спеціалісти, зокрема соціальні педагоги, логопеди, психотерапевти, юрисконсульти. Рабілітолог та організатори культурно-дозвіллєвої діяльності працюють в штаті санаторіях, та мають відповідний фаховий рівень, що підтверджується дипламами про освіту державного зразка.

Закладами забезпечується підвищення кваліфікації працівників. Керівництво санаторіїв сприяє формальному та неформальному професійному навчанню працівників. Проводять атестації працівників. Наказом директора призначено відповідального за проведення внутрішньої супервізії працівників соціальної служби санаторію. Затверджено план-графік проведення внутрішньої супервізії до 31.12.2018 року, відповідно до Методичних рекомендацій затверджених Наказом Міністерства соціальної політики України № 5 від 05.01.2015 р.

Персонал закладів професійний, турботливий, вічливий, людяний.

Санаторіями розроблені програми психологічної реабілітації, якими передбачено надання відповідних послуг згідно з індивідуальними потребами, а також методичних та інших матеріалів у сфері надання послуг із психологічної реабілітації. Послуги із психологічної реабілітації передбачають психологічну просвіту, індивідуальне консультування, підбір методів психологічної реабілітації, психологічну допомогу (терапію), групову терапію, психологічну корекцію та проектування майбутнього, профілактику та запобігання кризовим явищам психологічного стану людини. 

Санаторії визначають види послуг із психологічної реабілітації з урахуванням індивідуальних потреб отримувача послуг, визначених за результатами психологічної діагностики, проведеної фахівцем або фахівцями, в разі потреби.

Психологічна діагностика проводиться у відповідності до стандарту та протоколів її проведення, що затверджуються Міністерством соціальної політики України.

Заклади забезпечують та гарантують ведення, оформлення та зберігання документації із психологічної реабілітації отримувачів послуг (індивідуальних планів психологічної реабілітації, карток психологічного супроводу) з дотриманням вимог законодавства щодо захисту персональних даних отримувачів послуг відповідно до вимог чинного законодавства України.

ДП «Південь-Курорт-Сервіс» санаторій «Орізонт» та ПрАТ «Санаторій «Мошногір’я» співпрацюють, а в разі потреби залучають на договірних засадах фахівців інших установ, організацій, фізичних осіб, напрям діяльності яких відповідає видам послуг, що надаються для виконання заходів, зазначених в індивідуальних планах психологічної реабілітації отримувачів послуг.

Спеціалісти, які залучаються до надання послуг із психологічної реабілітації, мають належний рівень знань і навичок, кваліфікаційний рівень яких відповідає вимогам, зазначеним у довідниках кваліфікаційних характеристик професій працівників та затверджених закладом посадових інструкцій.

Санаторії забезпечують надання послуг із психологічної реабілітації в окремих кімнатах для індивідуальної роботи (площею не менше ніж 15 м2) та групової роботи (площею не менше ніж 4 м2 на 1 особу з розрахунку на максимальну кількість осіб, що можуть залучатися у групи, та додатково 10 м2 на групу).

Приміщення закладів відповідають санітарним нормам і вимогам правил пожежної безпеки та вимогам стосовно доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп, що підтверджується сертифікатами відповідності послуг проживання та послуг харчування, експертним висновком протипожежної безпеки, висновком санітарно-епідемічної експертизи, актом санітарно-епідемічного обстеження об’єкту.

Місцезнаходження закладів та місце надання послуг:

 

ДП «Південь-Курорт-Сервіс»

санаторій «Орізонт»

вул. Гагаріна, 1-А,

смт. Сергіївка,

м. Білгород-Дністровський,

Одеська обл., 67780

 

ПрАТ « Санаторій «Мошногір’я»

вул. Шевченка, 38,

с. Будище,

Черкаський р-н,

Черкаська обл., 19625

 

За інформацією звертайтеся в управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради: вул. Садова, 9/5, каб. № 6, тел. 3 45 65, 067 760 85 74

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *