Літо – пора відпусток

Відповідно до Закону України "Про відпустки" громадяни, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи, мають право на щорічні відпустки.

У перший рік роботи щорічна основна відпустка повної тривалості надається працівникам після закінчення шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві. У випадку надання відпустки до закінчення шестимісячного терміну її тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу. Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи надаються працівникові у будь-який час відповідного робочого року.

Черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з профспілковою організацією (представником трудового колективу), і доводяться до відома всіх працівників.

Тривалість відпусток розраховується в календарних днях. Святкові та неробочі дні при визначенні тривалості відпусток не враховуються. До щорічної відпустки також не включаються дні тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку, а також відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами.

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який відлічується з дня укладення трудового договору. Проте деякі категорії працівників користуються правом на відпустку більшої тривалості.

Наприклад, інвалідам І і ІІ груп щорічна основна відпустка надається тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам ІІІ групи – 26 календарних днів у зручний для них час. Державним службовцям, працівникам прокуратури, суддям надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, особам віком до вісімнадцяти років – 31, педагогічним, науково-педагогічним та науковим працівникам – до 56 календарних днів.

До щорічних відпусток відносяться також додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці, які надаються тривалістю до 35 календарних днів, та за роботу з ненормованим робочим днем – до 7 календарних днів. Конкретна тривалість додаткових відпусток встановлюється колективним чи трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

На прохання працівника щорічну відпустку можна поділити на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна її частина становитиме не менше 14 календарних днів. Невикористана частина щорічної відпустки має бути надана працівникові, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12 місяців після закінчення робочого року, за який надається відпустка.

Забороняється ненадання щорічної відпустки повної тривалості протягом двох років поспіль, а також ненадання її протягом робочого року особам віком до 18 років та працівникам, які мають право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами чи з особливим характером праці.

За бажанням працівника частина щорічної відпустки може замінюватися грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше, ніж 24 календарних дні.

Крім основної відпустки, щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів наступним категоріям працівників: жінці, яка має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, матері інваліда з дитинства підгрупи А І групи, одинокій матері, батьку дитини або інваліда з дитинства підгрупи А І групи, який виховує їх без матері, а також особі, яка взяла під опіку дитину або інваліда з дитинства підгрупи А І групи, чи одному із прийомних батьків.

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Оскільки зазначена відпустка є соціальною і не належить до виду щорічних, вона може надаватись в будь-який час календарного року, незалежно від відпрацьованого часу.

Якщо з якихось причин працівник не скористався своїм правом на відпустку за декілька попередніх років, то він має право їх використати. У разі звільнення йому має бути виплачена компенсація за всі невикористані дні щорічних відпусток, а також додаткових відпусток працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину-інваліда з дитинства підгрупи А І групи.

Консультацію ви можете отримати в управлінні праці та соціального захисту населення Уманської міської ради за адресою: вул. Садова, 9, кабінет №25 (телефон 3-68-41).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *