Призначення та виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги

Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 №558 затверджено Порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

Відповідно до Порядку щомісячна компенсаційна виплата призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).

Компенсація призначається і виплачується управлінням праці та соціального захисту населення за місцем проживання особи, якій надаються соціальні послуги, з дня подання заяв разом з документами  фізичною особою, яка надає соціальні послуги, і особою, яка їх потребує.

 Для працездатних осіб компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму у таких розмірах:

15 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи;

10 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам ІІ групи та дітям-інвалідам;

7 відсотків – фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнаними такими в порядку, затвердженому Міністерством охорони здоров’я.

Відповідно до Закону України „Про Державний бюджет на 2016 рік” прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 травня 2016 р. становить 1450,00 гривень

Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, призначається у тих же розмірах, але виходячи з прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який з 1 травня 2016 року становить 1130,00 гривень

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну компенсацію незалежно від кількості обслуговуваних осіб, видів та обсягу послуг.

Компенсація не призначається:

1) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, яким призначено:

– державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам" або надбавку на догляд до державної соціальної допомоги згідно із Законом України "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам";

– надбавку на догляд або державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Законів України "Про пенсійне забезпечення" і "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

– відшкодування витрат на надання послуг по догляду відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності";

2) фізичним особам, які надають соціальні послуги і отримують допомогу на догляд відповідно до Закону України "Про психіатричну допомогу";

3) фізичним особам, які надають соціальні послуги на платній основі;

4) самозайнятим особам;

5) фізичним особам, які проходять альтернативну (невійськову) службу;

6) фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного стороннього догляду і не здатні до самообслуговування та перебувають у трудових відносинах, у тому числі на умовах неповного робочого дня (крім роботи вдома).

Непрацююча фізична особа, яка надає соціальні послуги подає наступні документи, необхідні для призначення компенсації:

– заява про згоду надавати соціальні послуги;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні послуги;

– копія та оригінал трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове повідомлення особи із зазначенням інформації про відсутність трудової книжки та про останнє місце роботи чи отримання доходів;

– заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з використанням відомостей Державного реєстру фізичних осіб-платників податків (з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних»).

Особа, яка потребує надання соціальних послуг, або її законний представник (у разу визнання цієї особи недієздатною) подає наступні документи, необхідні для призначення компенсації:

– заява про необхідність надання соціальних послуг;

– паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

– копія та оригінал довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності (надається інвалідом);

– висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування (за винятком інвалідів I групи, інвалідність яких встановлена безстроково та які згідно з довідкою до акта огляду медико-соціальною експертною комісією потребують постійного стороннього догляду). Порядок видачі такого висновку та його форма затверджуються МОЗ;

Законний представник дитини, яка потребує надання соціальних послуг подає наступні документи, необхідні для призначення компенсації:

– заява про необхідність надання соціальних послуг;

– копія та оригінал свідоцтва про народження дитини;

– висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність дитини до самообслуговування.

За більш детальною інформацією просимо звертатись за адресою: вул.Садова,9 каб 1,1-А та за телефонами 3-68-42, 3-72-73

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *