ЗВІТ про результати організації і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості послуг у відділенні організації та надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, у тому числі учасникам АТО, їх сім’ям та внутрішньо переміщеним особам

На виконання наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р. №904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» в Уманському міському центрі соціальних послуг було проведено внутрішній моніторинг та оцінки якості соціальних послуг:

організовано і проведено внутрішній моніторинг та оцінка якості соціальних послуг у відділенні організації та надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, у тому числі учасникам АТО, їх сім’ям та внутрішньо переміщеним особам з 14 березня по 29 травня 2018р.;

затверджено порядок проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг;

затверджено план організації і проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг: консультування, соціальна адаптація, соціальний супровід.

Використано метод оцінки: опитування та бесіда, в результаті чого отримано відгуки стосовно організації та надання соціальних послуг. В опитуванні взяли участь 365 осіб, яким надавались соціальні послуги (консультування, соціальна адаптація, представництво інтересів, соціальний супровід). У відділенні працює 16 фахівців із соціальної роботи, які надають соціальні послуги відповідно до соціальних стандартів.Також проаналізовано характер звернень, які реєструються у журналі обліку повідомлень про сім’ї, що перебувають у складних життєвих обставинах. За звітний період проведення оцінки звернулося 784 особи, скарг не зареєстровано.

Фахівці із соціальної роботи надають послуги таким категоріям: внутрішньо переміщеним особам, учасникам бойових дій, дітям та особам з інвалідністю, умовно засудженим, сиротам, одиноким матерям, особам похилого віку, багатодітним, тим, хто зазнав насильства та ін. З початку року соціальними послугами охоплено: – 2983 сім’ї:

– Чоловіків –502

– Жінок – 1090

– Дітей – 2747

Внутрішню оцінку якості соціальних послуг фахівці із соціальної роботи здійснювали шляхом самооцінки, яка проводиться щоквартально та щоденно. За результатами самооцінки 60% фахівців із соціальної роботи одержали оцінку «відмінно», 40% «добре».

При проведенні внутрішньої оцінки якості надання соціальних послуг застосовуються показники якості соціальних послуг такі, як: адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, повага до гідності отримувача соціальної послуги, професійність.

Адресність та індивідуальний підхід: згідно із зверненями громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах (згідно з індивідуальними планами – 100%). Всі особові справи отримувачів соціальних послуг містять індивідуальні плани надання послуг, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальних послуг; своєчасно проводиться повторне визначення індивідуальних потреб.

Результативність: відповідно до проведеного опитування 98% опитаних задоволені соціальними послугами, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальних послуг, позитивними змінами у стані отримувачів соціальних послуг у процесі їх надання порівняно з періодом, коли соціальні послуги не надавались, скарг зі сторони отримувачів не було. Вирішено проблемні питання,оформлено та відновлено документи, оформлено субсидії, виплати, пільги, покращено житлово- побутові умови, налагоджено соціальні звязки.

Своєчасність: рішення про надання соціальних послуг чи відмова у їх наданні приймається відділенням протягом 3 календарних днів з моменту звернення (подачі заяви) отримувача соціальної послуги або його законного представника та з урахуванням ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.Складання індивідуального плану здійснюються протягом 5 календарних днів з дати звернення отримувача соціальної послуги або його законного представника. Отже, результат по цьому показнику – 100%.

Доступність та відкритість: наявна інформація про порядок надання, умови та зміст соціальних послуг, містяться зразки актів оцінки потреб, порядок подання і розгляду скарг, Державні стандарти соціальних послуг, розподіл міста на мікрорайони та закріплених за ними фахівців із соціальної роботи, інформацію розміщено на сайті управління праці та соціального захисту населення,офіційних сорінках «Фейсбук» та YouTube, на стендах УПСЗН, розповсюджуються буклети та листівки про роботу фахівців із соціальної роботи.

Повага до гідності отримувача соціальної послуги: під час проведення внутрішнього моніторингу (згідно опитувальників) отримувачі соціальних послуг задоволені роботою фахівців із соціальної роботи.

Професійність: штатний розпис сформовано відповідно до законодавства з урахуванням спеціалізації.

наявні затверджені посадові інструкції (100%)

проводиться: навчання, підвищення кваліфікації та атестація фахівців із соціальної роботи (100%)

наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг (100%)

Від отримувачів соціальних послуг скарг не поступало.

Всі звернення про отримання соціальних послуг: консультування, соціальній адаптації, соціального супроводу задоволені.

Показники якості

Результат

Адресність та індивідуальний підхід

«Добре»

Результативність

«Добре»

Своєчасність

«Добре»

Доступність

«Добре»

Повага до гідності отримувача соціальних послуг

«Добре»

Професійність

«Добре»

Відповідно до шкали оцінки якісних та кількісних показників соціальних послуг показники відповідають встановленому рівню – «Добре».

Заплановані заходи по покращенню роботи відділення:

– своєчасно здійснювати аналіз та обробку індивідуальних планів надання соціальних послуг;

– проводити відповідну роботу з іншими структурними підрозділами Уманського міського центру соціальних послуг з метою підвищення якості соціального обслуговування отримувачів послуг;

– залучати клієнтів до отримання соціальних послуг у інших структурних підрозділах центру;

– проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг;

– в межах фінансової можливості сприяти зміцненню матеріально-технічної бази відділення.

З фахівцями із соціальної роботи проведено зустріч, на якій обговорено підсумки проведеного внутрішнього моніторингу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *