Щодо організації проведення медичних оглядів працівників

До Управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради звертаються керівники установ, підприємств та організацій щодо процедури проведення медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та осіб віком до 21 року. Процедуру  визначено «Порядком проведення медичних оглядів працівників певних категорій», який затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 № 246.

Роботодавець надає до Управління Держпраці у Черкаській області заяву щодо визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду в 2017 році.

До заяви роботодавець додає завірені належним чином:

  • штатний розпис;
  • протоколи лабораторних досліджень умов праці з визначенням шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища і трудового процесу на конкретних робочих місцях;
  • висновки державної санітарно-гігієнічної експертизи на матеріали, речовини, що використовуються в технологічному процесі.

Фахівці відділу з питань гігієни праці та роботодавець узгоджують дату та час проведення роботи з визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду. В узгоджений день та час роботодавець направляє свого представника, обізнаного з технологічним процесом, матеріалами, речовинами, що використовуються в технологічному процесі, до відділу з питань гігієни праці для проведення роботи зі складання Акту визначення категорій працівників, які підлягають медичному огляду в 2017 році (далі – Акт).

На підставі Акту роботодавець протягом місяця складає чотири примірники поіменних списків працівників, які підлягають періодичним медичним оглядам в 2017 році (далі – Список) та узгоджує їх з фахівцем відділу з питань гігієни праці. Один примірник Списку залишається на підприємстві, другий — надається закладу охорони здоров’я для проведення медичного огляду працівників, третій — надається до відділу з питань гігієни праці Управління Держпраці у Черкаській області, четвертий — робочому органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Далі роботодавець укладає договір про проведення медогляду із закладом охорони здоров’я, який має другу, першу або вищу акредитаційні категорії, ліцензію на здійснення медичної практики, у якому створено комісію з проведення медичних оглядів (далі – Комісія), а лікарі пройшли підготовку з професійної патології.

Заклад охорони здоров’я складає план-графік проведення медичного огляду працівників підприємства та погоджує його із роботодавцем та територіальним органом Держпраці.

Роботодавець має забезпечити своєчасне та організоване проходження працівниками медоглядів та обстежень. Для цього він видає наказ про проведення медоглядів та призначає відповідальних осіб.

Працівники зобов’язані пройти медогляд. Якщо працівник відмовляється проходити медичний огляд, роботодавець має право притягнути його до дисциплінарної відповідальності та відсторонити від виконання обов’язків без збереження заробітної плати.

За результатами періодичних медичних оглядів (протягом місяця після їх закінчення) Комісія закладу охорони здоров’я складає Заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників (далі – Заключний акт), який складається у шести примірниках – один примірник залишається в закладі охорони здоров’я, що проводив медогляд, інші надаються роботодавцю, представнику профспілкової організації або вповноваженій працівниками особі, профпатологу, територіальному органу Держпраці, робочому органу виконавчої дирекції Фонду, профпатологу.

Фахівці відділу з питань гігієни праці під час підписання Заключного акту надають рекомендації щодо покращення умов праці та профілактики професійних захворювань, які обов’язкові для виконання. При підписанні Заключного акту роботодавець надає інформацію про виконання заходів, запропонованих у Заключному акті за попередній рік та інформацію щодо осіб, які не пройшли медичний огляд та причин, з яких вони не пройшли медичний огляд.

Відділ з питань гігієни праці управління Держпраці у Черкаській області розташовано за адресою:

м. Черкаси, бульвар Шевченка, 205 , телефон (0472) 32 92 64,

http://www.ck.dsp.gov.ua,

E-mail: 23ck@dsp.gov.ua

Код ЄДРПОУ 39881228

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *