Колектив небайдужих

Найбільшим скарбом на­шого рідного міста Умань є його люди. Ті, хто примно­жує своєю працею його ба­гатства, хто береже і творить його красу, хто плекає його майбутнє, хто славить його своїми досягненнями, хто ре­алізує на цій славній землі свої таланти, хто, навіть дав­но живучи за межами своєї малої батьківщини, не забу­ває її і чим може допомагає землякам…

З приходом весни напе­редодні жіночого свята осо­бливо слід відзначити уман­ське жіноцтво, яке будує соціальну політику міста. Адже в сьогоднішній важкий для всіх нас час надзвичайно важливою є соціальна захи­щеність громадян.

В управлінні праці та со­ціального захисту населення Уманської міської ради пра­цює 93% жінок.

Саме ці тендітні жін­ки день у день опікують­ся питаннями належної та своєчасної оплати пра­ці, розв'язання проблем за­йнятості, виплати пенсій, со­ціальних допомог, пільг та компенсацій, надання соці­альних послуг та інших ви­дів соціальної підтримки на­селенню міста. Робота цього жіночого колективу оцінена і на обласному рівні, за під­сумками роботи управлінь та територіальних центрів Черкаської області вже кіль­ка років поспіль вони займа­ють перше почесне місце. Робота надзвичайно склад­на, відповідальна та виключ­но благородна. За покликом серця вони приходять на до­помогу усім, хто потребує по­стійної уваги і турботи. Забу­ваючи про власні негаразди, не шкодуючи сил і не рахую­чись із часом, в будні і свята вони першими відгукуються на біди, турботи і жалі знедо­лених, одиноких громадян. Саме на їхні плечі лягає ве­личезний тягар чужих про­блем, болю, страждань. Вони вміють віддавати ближнім тепло своїх сердець і душев­ну щедрість, зберігаючи по­при всі житейські труднощі, неповторну привабливість і вроду. І люди їм вірять, йдуть до них з упевненістю, що зна­йдуть співчуття, підтримку і допомогу.

Недарма держава від­значила їх високими нагоро­дами, численними грамотами та подяками. Але найвищою нагородою є для них добре слово, людська вдячність та довіра, а виконані обіцянки — це найважливіше і найдорож­че в житті.

А очолює цей дружний колектив заслужений праців­ник соціальної сфери Украї­ни активна й енергійна Гали­на Михайлівна Кучер

Стаття взята з газети "Уманська зоря" №10 (16815) від 4 березня 2016 року

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *