Проблеми розвитку освіти для людей з особливими потребами

У травні 2015 року на базі Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини відбулось засідання круглого столу з проблем розвитку вітчизняної освіти для людей з особливими потребами.

У засіданні взяли участь начальник Управління ліцензування, акредитації та нострифікації МОН України, завідувач кафедри ортопедагогіки та реабілітології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор Шевцов Андрій Гаррієвич, старший викладач цієї ж кафедри Ільїна Оксана Василівна, начальник управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради Кучер Галина Михайлівна, представники Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, професор Кочубей Тетяна Дмитрівна, декан факультету соціальної та психологічної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Гоменюк Оксана Олексіївна, завідувач кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи, соціальної педагогіки та історії педагогіки Перфільєва Майя Володимирівна та інші

На засіданні обговорювались актуальні питання соціально-педагогічної підтримки молоді з особливими потребами. Зокрема, наголошувалося на важливості розвитку в Україні таких освітніх напрямів, як інклюзивна освіта, ортопедагогіка, реабілітологія, корекційна освіта, соціальна педагогіка, а також підготовки відповідних фахівців (дефектологів, фахівців з інклюзивного навчання, соціальних педагогів, соціальних працівників та ін.).

Піднімалися як теоретичні, так і практичні питання, що виникають у процесі вирішення нагальних проблем розвитку освіти для осіб з особливими потребами. Учасники вирішили створити спільну науково-дослідну групу, в яку увійдуть представники кафедри ортопедагогіки та реабілітології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кафедри корекційної педагогіки та психології, кафедри соціальної педагогіки, соціальної роботи та історії педагогіки, Центру соціальної та освітньої інтеграції «Без бар’єрів» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, управління праці та соціального захисту населення Уманської міської ради, Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок» та Центру професійної реабілітації інвалідів.

Результатом засідання стало укладання договору про спільну співпрацю учасників круглого столу.

Також Шевцов А.Г. відвідав Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Пролісок», познайомився з його роботою та подарував Центру методичну літературу.